Jag tänker, alltså finns jag!
Descartes
René Descartes
1596-1650