[WpProQuiz 4]

Fundera vidare…

1. Vad finns det för likheter och skillnader mellan Platons idébegrepp och Aristoteles formbegrepp?

2. Aristoteles menar att det finns ett ändamål eller en avsikt inbyggt i allt. Hur skulle dagens vetenskap förklara att levande ting utvecklas från frö eller ägg till färdiga individer?

3. Hur tror du Platon hade bemött Aristoteles kritik av idéläran?

4. När Aristoteles undersöker samhället utgår han ifrån att det ”naturliga” är det rätta medan Platon utgår från att det ”ideala” är det rätta. Vilka konsekvenser får synsätten, och vilket synsätt är bäst?

5. Håller du med Aristoteles om vad en bra människa är?

6. Ligger det något i Aristoteles uppfattning att goda människor har lättare att bli lyckliga än onda människor?

7. Har barn en inbyggd förmåga att förstå rätt och fel, eller är detta helt och hållet ett inlärt beteende?

[button size=”small” style=”color” link=”http://gymnasiefilosofi.se/platon/” target=”false” title=”Platon”]⇐ Föregående: 1.4 Platon[/button]

[button size=”small” style=”color” link=”http://gymnasiefilosofi.se/medeltidens-och-renassansens-filosofi/” target=”false” title=”Medeltiden och renässansen”]Nästa: 2.1 Medeltiden och renässansen ⇒[/button]

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *