Fördjupning

Varför så få kvinnliga filosofer?

Den genusmedvetna läsaren har förmodligen noterat att filosofihistorien har varit fullständigt dominerad av män. Varför är det så?

Det enkla svaret är att rent historiskt fick kvinnan inte tillgång till högre utbildning i samma utsträckning som mannen. Kvinnans roll var traditionellt att ta hand om hem och barn, inte att ägna sig åt ”tankeverksamhet”.

Idag finns det gott om framstående kvinnliga filosofer, även om en majoritet fortfarande är män.

Ayn Rand (1905-1982)

Ayn Rand
Ayn Rand

Ett exempel på en inflytelserik kvinnlig filosof samtida med Simone de Beauvoir finner vi i ryskfödda Ayn Rand. Hon var på många sätt motsatsen till de Beauvoir och argumenterade för egoism, individualism, kapitalism och en objektiv moral. Dessa tankar tillsammans med hennes kategoriska avfärdande av auktoriteter har gjort henne till en av de stora företrädarna för den politiska högerrörelsen nyliberalism.

Hennes filosofi kallas för objektivism och syftar till att kunskap och värden är objektiva snarare än subjektiva. Därmed går hon, som hon själv gärna påpekade, i Aristoteles fotspår – och ställde sig kritisk till filosofer som ifrågasatte den objektiva verkligheten,  som exempelvis Platon, Kant och Schopenhauer. Hon gav inte mycket för existentialister som Sartre även om de var överens om att människan var fri och att levde i en gudlös värld. Nietzsche däremot såg hon som en stor inspirationskälla.

Rand menar att varje individ är moraliskt skyldig att handla i egenintresse – att vara självisk. Enligt henne så finns det inget sådant som kollektiva rättigheter eller djurs rättigheter – bara individer.

Hon företrädde en så kallad nattväktarstat, ett statsskick där statens uppgift är begränsad till enbart rättsväsende och försvar. All övrig verksamhet i landet – utbildning, räddningstjänst, socialtjänst, sjukvård, infrastruktur och så vidare – ombesörjs av medborgarna själva i privat regi. Statlig skatt är i princip stöld.

Några makthavare som säger sig ha inspirerats av Rand är Storbritanniens tidigare premiärminister Margaret Thatcher, diverse republikanska politiker i USA samt Centerpartiets partiledare Annie Lööf i Sverige.

TV-intervju

Se en TV-intervju med Simone de Beavoir från 1975 på temat ”Varför jag är feminist”. (Talar franska, textad på engelska, 50 minuter.)

Simone de Beauvoir “Why I’m a Feminist”, 1975 (English Subs)

[button size=”small” style=”color” link=”http://gymnasiefilosofi.se/sartre/” target=”false” title=”Sartre”]⇐ Föregående: 3.4 Jean-Paul Sartre[/button]

[button size=”small” style=”color” link=”http://gymnasiefilosofi.se/nihilism/” target=”false” title=”Nihilism”]Nästa: 3.6 Fördjupning: Nihilism ⇒[/button]

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *