Instuderingsfrågor: Derrida

Instuderingsfrågor

Fundera vidare

  1. Hur definierar du begreppet ”frihet”?
  2. Ge exempel på fler begrepp som kan ha olika definitioner.
  3. Finns det några begrepp vars innebörd/definition inte går att ifrågasätta?
  4. Är företeelse som ”demokrati och jämställdhet” objektivt bättre än ”förtryck och orättvisor”? Varför, varför inte?