Instuderingsfrågor: Foucault

Instuderingsfrågor

Fundera vidare…

  1. Försök hitta några exempel på ting som ”var bättre förr” respektive ”bättre nu”.
  2. Foucault (likt Nietzsche före honom) hävdar att akademiker har förgiftat vår känsla av hur historien ska läsas och förstås. Hur kan man se/läsa historia på olika sätt? Ge exempel.
  3. Foucault menar det är makten som skapar sanningen. Kan du hitta något exempel på detta?
  4. Har Foucault rätt när han hävdar att vi är mer sexuellt hämmade idag än förr?