[WpProQuiz 17]

Fundera vidare

  1. Finns det åsikter som är objektivt bättre eller sämre än andra? Försök hitta exempel.
  2. Ge exempel på något som måste vara otvivelaktigt sant, något som inte kan vara relativt.
  3. Ge exempel på några postmoderna drag i dagens samhälle.
  4. En vanlig invändning mot postmodernismen och relativismen är att den är självmotsägande. Finns det någon lösning på detta?
  5. Går det att kombinera postmodernism och religion?
  6. Finns det några ”faror” med postmodernismen?

[button size=”small” style=”color” link=”http://gymnasiefilosofi.se/nihilism/” target=”false” title=”Nihilism”]⇐ Föregående: 3.6 Fördjupning: Nihilism[/button]

[button size=”small” style=”color” link=”http://gymnasiefilosofi.se/foucault/” target=”false” title=”Foucault”]Nästa: 4.2 Michel Foucault ⇒[/button]