Fördjupning: Gettierproblemet

Edmund Gettier
Edmund Gettier

Gettierproblemet är ett centralt problem i modern epistemologi, presenterat av Edmund Gettier 1963. Efter publicerandet av Gettiers artikel följde en intensiv debatt under 10-15 år, där nya förslag på definition av kunskap lades fram och kritiserades. Inget förslag har blivit allmänt accepterat.

”Simon söker ett jobb men har en rättfärdigad tro att ’Johan kommer att få jobbet’. Han har också en rättfärdigad tro att ’Johan har tio kronor i fickan’. Simon kan därför, rättfärdigat, dra slutsatsen att ’mannen som ska få jobbet har tio kronor i fickan’.

Men Johan får inte jobbet, Simon får det. Som det råkar hända har Simon (ovetandes och av rena slumpen) också tio kronor i fickan. Så hans tro att ’mannen som ska få jobbet har tio kronor i fickan’ är rättfärdigad och sann, men det verkar inte vara kunskap. Speciellt inte när man betänker det faktum att Simon inte visste om att han hade tio kronor i fickan.”

[WpProQuiz 6]

Fundera vidare…

1. Kant menar att han gör en ”kopernikansk revolution” gällande vår syn på kunskap. Förklara liknelsen.

2. Kant menar att vi enbart kan få kunskap genom våra fem sinnen, vår hjärna respektive vårt centrala nervsystem. Håller du med om denna begränsning?

3. Hur resonerar Kant när han hävdar att tid och rum inte existerar ”på riktigt”? Kan han ha rätt i sitt resonemang, eller missar han något?

4. Är det möjligt att en rymdvarelse skulle kunna ha en helt annan uppfattning om tid och rum än en människa?

5. När någon första gången insåg att 111 111 111 × 111 111 111 = 12 345 678 987 654 321, var detta då en ny upptäckt och en ny sanning?

[button size=”small” style=”color” link=”http://gymnasiefilosofi.se/descartes/” target=”false” title=”Descartes”]⇐ Föregående: 2.2 René Descartes[/button]

[button size=”small” style=”color” link=”http://gymnasiefilosofi.se/schopenhauer/” target=”false” title=”Schopenhauer”]Nästa: 2.4 Arthur Schopenhauer ⇒[/button]

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *