1.2 Naturfilosoferna

Thales, Pythagoras, Zenon & Demokritos

Thales - den förste filosofen

Pythagoras - matematikern

Zenon - paradoxernas mästare

Demokritos - och atomläran

Instuderingsfrågor: Naturfilosoferna

Instuderingsfrågor

Fundera vidare…

1. Hos naturfilosoferna fanns många ”frön” till vår moderna världsbild. Vilka?

2. Thales försökte framför allt besvara frågan om alltings urämne. Hur skulle den moderna vetenskapen besvara denna fråga?

3. Pythagoras menade att naturen gick att förstå och förklara genom matematik. Hade han rätt? Varför eller varför inte?

4. Zenon argumenterar med paradoxen Akilles och sköldpaddan för att verkligheten måste vara en illusion. Hur skulle du bemöta detta argument?

5. Varför tror du att Demokritos lära inte fick större genomslag?

6. Kan det finnas något som är odelbart? Vad anser modern fysik om detta?