4.5 Fördjupning: Videosammanfattning

Christoffer Hedman sammanfattar postmodernismen