Skip to content

Introduktion till Filosofi för gymnasiet

Hej och välkommen till filosofins värld!

Som filosofilärare får man ofta frågan vad filosofi är bra för – vilket är en rimlig fråga. Men svaret är enkelt. Filosofin studerar det rena tänkandet, och tänkande är central för oss människor – vare sig vi gillar de eller inte. Med hjälp av filosofi får vi lättare att navigera i livet – för vi ställs alla inför frågor kring rätt och fel, sant eller falskt.

Därtill kommer vi alla förr eller senare att ställa oss någon av de stora filosofiska frågorna, exempelvis vad meningen med livet är. Och då kan det finnas en trygghet i att känna till de olika teorierna kring detta.

En vanlig missuppfattning om filosofi är att ämnet skulle vara flummigt, men då har man missuppfattat poängen. Ordet filosofi kommer av grekiskans philos och sofia och betyder kärlek till visdom. Filosofi är i högsta grad en vetenskap, det är till och med så att historiskt härstammar alla vetenskaper ur just filosofin.

Men filosofi är en speciell typ av vetenskap. Medan naturvetenskapen gör nya observationer, reflekterar filosofin över de vi redan har. Och för att förstå världen behöver vi både observation och reflektion.

Så filosofi är inget kunskapsämne – den insamlar inte fakta. Här betraktar vi istället fakta och undersöker vad det innebär. När de andra vetenskaperna ger oss kunskap om delar av tillvaron är filosofins uppgift att ge en helhetsbild, att ge visdom snarare än kunskap. Man kan säga att det är människans behov av att förstå sig på världen som har skapat filosofin. Den försöker ge svar på frågor som: Vad är kunskap? Kan vi veta något säkert? Vad är verkligt? Vad existerar? Vad är gott och ont? Vad gör en handling riktig? Vad är lycka? Vad är livets mening?

Man menar inte att filosofin kan ge något entydigt och övertygande svar på alla dessa frågor men den kan peka på flera spännande alternativ. Man försöker lösa problemen rationellt, genom resonemang och goda argument. Den som studerar ämnet kommer ibland att spärra upp ögonen inför de nya perspektiv på tillvaron som filosofin ger och den som fortfarande har barnets nyfikenhet kommer att lyckas bra.