Skip to content
Slavoj Žižek

4.4 Fördjupning: Slavoj Žižek (1949-)


Humanity is OK, but 99% of people are boring idiots.

Slavoj Žižek

Slavoj Žižek är en aktiv slovensk filosof som benämnts både ”kulturteorins Elvis” och ”västerlandets farligaste filosof”. Han är känd för att genom filosofi, psykoanalys och marxistisk teori tolka och kommentera dagsaktuella sociala fenomen som den pågående finanskrisen. Han är postmodernisten som går till kraftfullt angrepp mot den postmoderna världen. Han är marxisten som går till våldsamt attack mot alla ideologier, inklusive kommunismen. Låter det paradoxalt? Žižek bryr sig inte. I likhet med många andra filosofer är han mer intresserad av att peka ut problemen i dagens samhälle, än lösningen.

Med ölmage, helskägg och gråsprängt, spretigt hår och expressiva kroppsspråk är han något otippat lite av den moderna filosofins rockstjärna. En av anledningarna till hans popularitet är förmodligen att han gärna använder sig av välkända hollywoodfilmer för att få fram sin poäng.

I likhet med andra postmoderna filosofer kritiserar han åsikten på att det skulle finnas några objektiva sanningar. Allt som finns är perspektiv tolkade genom kulturella, sociala och ideologiska ”glasögon”. Hans målsättning är att kritisera kapitalismen och konsumtionssamhället, gärna på ett provocerande sätt. Han ifrågasätter ”sanningar” som att ett liberalt och demokratisk samhälle är friare än ett totalitärt. Det första exemplet nedan är i förlängningen både friare och mer ärligt än det senare, åtminstone enligt Žižek.


Tänk dig att du är ett litet barn, det är söndag och dags att besöka farmor och farfar. En sträng, bestämd och totalitär far skulle då kunna till dig ’Lyssna här, jag bryr mig inte om vad du tycker. Du följer med. Punkt slut.’ Du kan protestera så mycket du vill, men det förändrar ingenting. En tolerant, liberal och postmodern far skulle istället säga någonting i stil med ’Du vet hur mycket det betyder för farmor och farfar att du följer med. De älskar dig. Men du behöver givetvis inte följa med om du inte vill.’ Alla barn förstår att detta så kallade fria val i själva verket innehåller en djupare befallning. Du behöver inte bara besöka dina farföräldrar, du måste också vilja göra det av egen fri vilja.

Slavoj Žižek

Fördjupning
The Pervert’s Guide to Ideology (2012)
www.imdb.com/title/tt2152198/

Perverts guide to ideologi
”Den lysande filosofen Slavoj Žižek undersöker de kollektiva fantasier som formar våra övertygelser och kallas ideologier. Allt genom sin uppfinningsrika tolkning av rörliga bilder.”

The Pervert’s Guide to Cinema (2006)
www.imdb.com/title/tt0828154/

Perverts guide to cinema
”Den kända popfilosofen och psykoanalytikern Slavoj Žižek tar en närmare titt på den sexuella historien genom filmer som spänner över spektrumet från Charlie Chaplin till David Lynch.”


Cinema is the ultimate pervert art. It doesn’t give you what you desire — it tells you how to desire.

Slavoj Žižek